Zihinsel Engelli

Zihinsel Engelli

Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı

  Zihin yetersizliği olan bireylerin destek eğitim programı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, destek eğitimine devam eden bireylerin özel eğitim hizmetlerinden etkili ve en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır (MEB, 2008).

  Zihin yetersizlikleri hafif, orta ve ağır olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Zihin yetersizliği olan öğrencilerin çoğunun hafif düzeyde zihin yetersizlikleri bulunmaktadır. Bu bireyler okula başlayana kadar fark edilemeyebilirler. Hafif düzeyde yetersizliği olan bireylerin öğrenme hedefleri, normal yaşıtlarınkine oldukça benzerdir. Okuma, yazma, matematik, fen bilgisi, hayat bilgisi gibi temel derslerdeki becerileri kazanabilirler. Zihin yetersizlikleri orta düzeyde olan bireyler genellikle okulöncesi dönemde gelişimlerindeki geriliklerinden dolayı fark edilmektedirler. Bu öğrencilerin okul yıllarında öğrenmeleri daha yavaş olmakta, sadece akademik becerilerde değil, uyumsal davranış alanlarının birçoğunda yetersizlik yaşamakta, dolayısıyla daha yoğun eğitim alma, yapılandırılmış ortamlarda doğrudan eğitim ihtiyacı duymaktadırlar. Zihin yetersizliği ağır olan öğrencilerin neredeyse tamamı doğumda ya da hemen sonra fark edilmekte, birçoğunun ek engel ya da sağlık sorunları bulunmaktadır. Bu öğrencilerin hedeflerinde öz bakım becerilerinin kazanımı ön planda tutulmaktadır (Tekinarslan, 2010).

  Zihin yetersizliği tanısı ile kurumumuza gelen öğrencilerin, destek eğitimden en yüksek düzeyde fayda görebilmeleri için öncelikle uzman kadromuz tarafından değerlendirmeleri yapılmakta ve uygun eğitim programı için amaçlar belirlenmektedir. BEP geliştirme kurulumuz tarafından, bu amaçlar doğrultusunda her birey için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları (BEP) hazırlanmakta ve ailelerimizin bilgi ve onayına sunulmaktadır.

  Öğrencilerimizin takvim yaşlarına ve gereksinimlerine göre özel eğitim ilkelerine dayalı ve bilimsel temelli çalışmalarımız uzman kadromuz tarafından yürütülmektedir. Erken çocukluk dönemi öğrencilerimiz (0-3 yaş) için Sucuoğlu’nun (2009) aktardığı, aşağıda sıralanan ilkeler dikkate alınarak hizmet verilmektedir:

  1. Uygulamalar, konuyla ilgili araştırma sonuçlarını ya da daha önce yapılan uygulamaların alandaki uzmanlar tarafından kabul edilen olumlu sonuçlarını temel almaktadır.
  2. Programlar sadece öğrencilerin değil ailelerin de gereksinimlerini temel almaktadır.
  3. Aile ve çocuğun programdan aldıkları yararları arttırmak için farklı branşlarda uzmanlaşmış kadromuzla (zihin engelliler özel eğitim öğretmeni, okul öncesi öğretmeni, psikolog) bir ekip çalışması yürütülmektedir.
  4. Programlarda yer alan amaçlar ve etkinlikler öğrencinin takvim yaşı, gelişimsel yaşı ile öğrencinin yapabildikleri ve gereksinimlerine göre planlanmaktadır.

3-6 yaş arası öğrencilerimiz için, yine gelişimsel yaşı ve becerileri dikkate alınarak okul öncesi hazırlık çalışmaları yürütülmekte ve kaynaştırma eğitimine geçiş yapabilmeleri için öğrencilerimizin gereksinimleri karşılanmaya çalışılmaktadır.

  Okul dönemi öğrencilerimizin okuldaki başarılarını arttırmak ve yaşıtlarıyla aralarındaki gelişimsel farklılığı kapatmak için de destek eğitim programımız, alanında sertifika almış uzman sınıf öğretmenlerimiz ve özel eğitimcilerimizle uygulanmakta ve öğrencilerimizin bağımsız yaşama geçişlerini kazandırmak adına toplumsal yaşam becerileri, sosyal hayat becerileri kapsamında psikologlarımız tarafından desteklenmektedir.

Yukarı Çık